Početna Aktuelno U subotu 1. oktobra počinje Popis stanovništva Srbije

U subotu 1. oktobra počinje Popis stanovništva Srbije

PODELI

U periodu od 1. oktobra do 31. oktobra na teritoriji Republike Srbije sprovešće se veliki popis stanovništva, domaćinstava i stanova. Ovo statističko istraživanje obavlja se, na svakih deset godina.

Popis nam pruža mogućnost da vidimo koliko nas je, kako i gde živimo, koliko smo stari, koliko smo obrazovani i da na osnovu toga planiramo strategiju naše zemlje.

Prema poslednjem popisu iz 2011. godine i objavljenim razultatima u našoj zemlji je popisano 7 186 682 stanovnika, 2 487 886 domaćinstva, 2 423 208 nastanjenih stanova, 2 125 772 porodica, a prosečna starost stanovnika je 42,2 godine, od toga 48,69 čine mušakrci, a 51, 31 žene.

Kao jedno od najpopularnijeg, najskupljeg i najkompleksnijeg statističkog istraživanja, značaj prikupljenih padataka u popisu je dragocen. Popis moramo gledati kao široku društvenu akciju, koja ima uticaj na skoro sve delove društva, a nikako ga ne smemo svesti na puku tehniku, a ponajmanje političku akciju.

Popis priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku, pri čemu se određeni poslovi u vezi sa popisom na teritoriji opština, gradova i Grada Beograda obavljaju preko popisnih komisija. U pripremi i realizaciji popisa, u okviru svoje nadležnosti, učestvuju  i Ministarstvo pravde,  Ministarstvo spoljnih poslova i posebne organizacije (RGZ, Komesarijat za izbeglice i migracije), jedinice lokalne samouprave i drugi organi, organizacije i institucije. Neposredni izvršioci popisa na terenu su instruktori i popisivači. Za ovu priliku angažovano je oko 2.200 instruktora i oko 15.000 popisivača.

Popisivači će od 8 časova biti na terenu i prikupljati podatke od građana „vrata do vrata“. Za razliku od svih dosadašnjih popisa, u kojima su podaci prikupljani popunjavanjem papirnih upitnika, u popisu 2022. godine prvi put će se za prikupljanje podataka koristiti prenosivi računari, odnosno laptopovi.

Pred građanima je 69 pitanja, a jedna od dužnosti popisivača je da ukaže na pravo da se na pitanje o nacionalnoj pripadnosti, kao i na pitanje o veroispovesti i maternjem jeziku, građani ne moraju izjašnjavati. Predviđeno je novčano kažnjavanje u iznosu od 20.000 do 50.000 hiljada dinara za sve one koji odbiju da učestvuju u popisu. Popisom su obuhvaćeni svi državljani Srbije sa prebivalištem odnosno boravištem u Srbiji. Popisom su obuhvaćena domaćinstva, stanovi i druge nastanjene prostorije. Svako davanje nepotpunih i netačnih podataka povlači sa sobom prekršajnu odgovornost i novčanu kaznu.

Kako bismo izbegli zabune i neprijatnosti, popisivači sa sobom nose legitimaciju i pre nego što uđe u domaćinstvo dužan je da je istakne. Na prednjoj strani legitimacije nalazi se logo Republičkog zavoda za statistiku, lično ime popisivača, njegova fotografija i broj lične karte. Na poleđini dokumenta nalazi se ovlašćenje za rad.

Na licu mesta popisivač prikuplja podatke od svakog odraslog lica, u slučaju da to nije moguće, podatke daje član porodice. Osobe mlađe od 15 godina podatke daju preko roditelja, odnosno staratelja, hranitelja. U slučaju da na adresi ne zatekne nikog , ostavlja se pismeno obaveštenje o ponovnom dolasku.

U popisu se prikupljaju podaci o licima: ime, prezime, pol, starost, mesto stanovanja, podaci o migratornim, etnokulturalnim, obrazovnim i ekonomskih karakteristikama, bračnom statusu, načinu putovanja na posao, u školu i funkcionalnoj i socijalnom integrisanosti.

Već od vikenda Vaše domaćinstvo posetiće ovlašćeni popisivač. Učestvujte u Popisu koji će verujemo biti sproveden po evropskim standardima.

Pozivom na broj tеlеfona 0800 444 005, građanima ćе sе javljati opеratеri koji ćе davati potrеbnе informacijе, kao i odgovorе na sva pitanja koja sе odnosе na Popis 2022. Pozivi ka Info-cеntru su bеsplatni i dostupni sa tеritorijе cеlе Srbijе, iz fiksnе mrеžе Tеlеkoma Srbijе i mobilnih mrеža. Radno vrеmе Info-cеntra jе od 8 do 20 časova – svakoga dana.

Zanimljivosti: Sprovođenje popisa na našem tlu ima veoma dugu tradiciju, koja se može pratiti još od davne 1834. godine, kada je na prostoru tadašnje Srbije izvršen prvi popis. Od tog popisa ljudstva pa do Prvog svetskog rata popisu su, u proseku, sprovođeni na svakih pet godina. U periodu između dva svetska rata izvršena su samo dva popisa, i to 1921. i 1931.godine, a popis planiran za 1941. godine nije sproveden zbog izbijanja Drugog svetskog rata. Od 1961. godine, ponovo se uspostavlja desetogodišnja periodika sprovođenja popisa.

Pobeda – info