Početna Intervju Pokrajinski sekretar za zdravstvo Doc.dr Zoran Gojković: 3 milijarde dinara za zdravstvo...

Pokrajinski sekretar za zdravstvo Doc.dr Zoran Gojković: 3 milijarde dinara za zdravstvo u poslednje dve godine…

PODELI

U poslednje dve godine u zdravstvo u Vojvodini uloženo je više od 3 milijarde dinara, što najveća ikada izdvojena suma u tako kratkom periodu. Usvojen je standard da svaka regionalna bolnica u Vojvodini mora da ima nov, kvalitetan, sofisticiran aparat za komjuterizovanu tomografiju (CT). Osim CT aparata, kupuju se i dve magnetne rezonance, čime će se dva puta smanjiti liste čekanja. Uporedo sa ovom najvažnijom i najskupljom opremom, pokrajinska vlada je u prethodne dve godine opremila zdravstvene ustanove sa velikim brojem ultrazvučnih aparata, radioloških uređaja, sterilizacionih objekata, opreacionih stolova, lampi, bolničkih kreveta, vozila hitne pomoći i različitih drugih uređaja i medicinskih aparata koji se svakodnevno koriste u praksi. Veliko ulaganje, osim opreme, predstavlja i infrastrukturno uređenje zdravstvenih objekata, od kojih je većina u izuzetno lošem stanju. Uskoro se završava kompletna rekonstrukcija opšte bolnice u Pančevu, započeta je rekonstrukcija bolnice u Kovinu, značajna ulaganja su bila i u opštoj bolnici u Vršcu, opštoj bolnici u Zrenjaninu, deo radova obavljen je u opštoj bolnici u Vrbasu, Sremskoj Mitrovici, Senti, Somboru i Subotici. Poseban segment predstavlja početak kompletne rekonstrukcije Kliničkog centra Vojvodine. U toku je izrada planske projektne dokumentacije za kompletnu rekonstrukciju poliklinike, a očekujemo da će u najskorije vreme započeti i proces javne nabavke za odabir izvođača radova B i C lamele Kliničkog centra. Dečija bolnica uskoro dobija magnet, koji će za 400 hiljada najmlađih građana Vojvodine omogućiti najsavremeniju dijagnostiku.

Sve to u razgovoru za naš portal otkriva pokrajinski sekretar za zdravstvo Doc.dr Zoran Gojković.

1. Kako u ovom trenutku opisujete zdravstvo u Vojvodini?
Sigurno je da postoje određeni pomaci, da postoji napredak u funkcionisanju sistema zdravstva na teritoriji APV i da se trud i napor koji su uloženi u prethodnom periodu vide, kako u kupovini nove opreme, različitim infrastrukturnim ulaganjima, tako i u povećanom zapošljavanju zdravstvenih radnika. Ipak, činjenica je da smo još uvek daleko od zdravstvenog sistema koji bi zadovoljio, kako građane, tako i zaposlene u zdravstvu u Vojvodini.

2. Kada govorite o kupovini opreme, gde građani Vojvodine konkretno mogu da primete promene?
Dugi niz godina je zdravstvo sa kapitalnim investicijama u opremu bilo zapostavljeno, tako da je na teritoriji cele Vojvodine postojao velikih broj medicinskih uređaja koji nisu odgovarali svojoj svrsi i nameni, u smislu tehnološke zastarelosti ili neispravnosti. Dugo godina zdravstvo Vojvodine je vapilo za ozbiljnim ulaganjima, a pogotovo u svetlu činjenice da je savremena medicina sve više bazirana na sofisticiranoj i naprednnoj tehnologiji koja omogućava bolje, kvalitetnije, brže i uspešnije lečenje, a to je direktno povezano sa materijalnim i finansijskim sredstvima. Stalno napominjemo da su dva vodeća uzroka smrtnosti u Vojvodini kardiovaskularne i maligne bolesti, tako da su najveća sredstva upravo uložena u ove grane medicine, kupovinom angio sala, njihovim redovnim, pravovremenim servisiranjima i širenjem mreže za lečenje kardiovaskularnih bolesnika u adekvatnim uslovima, na teritoriji cele Vojvodine. Koliko je to značajno da imamo više funkcionalno osposobljenih kardioloških jedinica na prostoru cele pokrajine govori podatak, da svaki minut kašnjenja u pružanju pomoći kod srčanog udara odnosi i 13 dana života, pod uslovom da pacijent preživi.

Pre dve godine i nešto pre toga imali smo skoro 1500 ljudi na listi čekanja za zračnu terapiju, ali smo nabavkom linearnih akceleratora za zračnu terapiju na Institutu za onkologiju Vojvodine taj broj smanjili na oko 350 pacijenata. Nabavkom nova dva linearna akceleratora od strane Vlade republike Srbije, a čiji postupak je u toku, više nećemo imati potrebe da o ovakvim tužnim činjenicama razgovaramo. Ono što je nastavak ulaganja u opremu je sigurno podizanje kvaliteta dijagnostike povreda i bolesti. Usvojili smo standard da svaka regionalna bolnica na teritoriji Vojvodine mora da ima nov, kvalitetan, sofisticiran aparat za komjuterizovanu tomografiju (CT), tako da je cilj da u potpunosti sve dijagnostičke procedure možemo obavljati u najkraćem i u najoptimalnijem roku, što znatno pomaže zdravstvenim radnicima, a najviše samim bolesnicima. Osim CT aparata, kupuju se i dve magnetne rezonance, čime ćemo duplirati njihov broj i samim tim dva puta smanjiti vreme čekanja na ovu proceduru. Uporedo sa ovim, najvažnijim i finansijski najzahtevnijim ulaganjima, pokrajinska vlada je u prethodne dve godine opremila zdravstvene ustanove sa velikim brojem ultrazvučnih aparata, radioloških uređaja, sterilizacionih objekata, opreacionih stolova, lampi, bolničkih kreveta, vozila hitne pomoći i različitih drugih uređaja i medicinskih aparata koji se svakodnevno koriste u praksi.

3. Nova oprema, a objekti stari. Kako komentarišete to, što su bolnice u Vojvodini u jako lošem stanju? Neke od njih nisu renovinarane od kada su izgrađene.
Veliko ulaganje, osim opreme, predstavlja i infrastrukturno uređenje zdravstvenih objekata, od kojih je većina u izuzetno lošem, godinama i više decenija, zapuštenom stanju. Uskoro se završava kompletna rekonstrukcija opšte bolnice u Pančevu. O njoj se pričalo još od kraja 20.veka, ali je tek sada započeta, a uskoro će se i završiti i privesti nameni najvažnija zdravstvena ustanova za građane južnobanatskog regiona. Kad smo kod južnog Banata, započeta je rekonstrukcija bolnice u Kovinu, objekta starog više od 100.godina, gde se u izrazito nehumanim uslovima leči više od hiljadu pacijenata sa najtežim psihičkim smetnjama. Takođe, značajna ulaganja su bila i u opštoj bolnici u Vršcu, opštoj bolnici u Zrenjaninu, gde je nakon više od 20.godina, od kako je bolnica završena, puštena u rad i rešena klimatizacija, a sada i kompletna zamena krovne konstrukcije. Deo radova obavljen je u opštoj bolnici u Vrbasu, Sremskoj Mitrovici, Senti, Somboru i Subotici.

4. Šta je sa najvećom zdravstvenom ustanovom u Vojvodini? Mesecima slušamo o renoviranju i izgradnji novih lamela u Kliničkom centru Vojvodine.

Poseban segment predstavlja početak kompletne rekonstrukcije Kliničkiog centra Vojvodine i svih postojećih zgrada najveće zdravstvene ustanove u Vojvodini, u kojoj se godišnje leči više od 600 hiljada pacijenata. Mi smo počeli sa kompletnom rekonstrukcojim i adaptacijom svih postojećih objekata KCV-a, koji bi trebalo da imaju u najskorije vreme apsolutan kvalitet da pruže najsavremeniji oporavak i olakšaju bolničke dane pacijentima, a poboljšaju uslove rada zaposlenima.

U saradnji sa Gradom Novim Sadom, Klinički centar Vojvodine završava parterno uređenje prostora u kojem je smešten, uređuje zelene površine, obezbeđuje novih 400-500 parking mesta, putnu infrastrukturu, obezbeđuje priključenje na sistem gradske toplane, kao i adekvatnu kanalizacionu mrežu. Očekujemo da će u najskorije vreme započeti i proces javne nabavke za odabir izvođača radova B i C lamele Kliničkog centra, odnosno novog objekta, veličine više od 30 hiljada kvadratnih metara, sa najsavremenijom opremom i uslovima rada i boravka pacijenata. U toku je izrada planske projektne dokumentacije za kompletnu rekonstrukciju poliklinike Kliničkog centra Vojvodine, sva tri Instituta u Sremskoj Kamenici, opšte bolnice u Subotici, Somboru, Kikindi, Zavodu za javno zdravlje u Pančevu i opštoj bolnica u Senti. Sredstva se obezbeđuju iz Kancelarije za javna ulaganja Vlade republike Srbije. Ovo su sve revolucionarni događaji za vojvođansko zdravstvo koji zahtevaju puno truda, rada i volje, a siguran sam da će u sledećem periodu vojvođansko zdravstvo sijati novim sjajem.

5. Koliko novca je do sada uloženo u kupovinu opreme I renoviranje zdravstvenih ustanova?
U poslednje dve godine u vojvođansko zdravstvo uloženo je više od 3 milijarde dinara, što je najveća ikada izdvojena suma u tako kratkom vremenskom periodu, a ta novčana suma je samo početak nečega što se može nazvati kvantitativni i kvalitativni pomak zdravstvenog Sistema za građane Vojvodine. Još jednom moram da napomenem da je savremeno lečenje u direktnoj vezi sa finansijskim potencijalima i da bez ozbiljnih ulaganja u kontinuitetu ne možemo govoriti o njegovom kvalitetu.

6. Hoće li konačno početi sa radom dugo najavljivana magnetna rezonanca u Dečijoj bolnici?
Za potrebe Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u Novom Sadu, 18.septembra biće otvoren objekat u kojem je smeštena magnetna rezonanca, čime će prvi put 400 hiljada najmlađih građana Vojvodine imati mogućnost da im bude pružena najsavremenija dijagnostička procedura na aparatu, koji je sa svojom dodatnom opremom, namenjen isključivo za najmlađe.

7. Osim započetih investicija, šta su planovi Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo u narednom period?
Čekaju nas i dalje izazovi završteka postojećih projekata i planiranja novih, prevashodno u nastavku ovakvog trenda ulaganja. Napominjem da Pokrajinski sekrtarijat za zadravstvo aktivno prati rad zdravstvenih službi na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, radi na unapređenju zdravstvene zaštite, ali pre svega na prevenciji javnog zdravlja svih građana Vojvodine. Nipošto ne smemo zaboraviti ni segment obrazovanja i edukacije svih medicinskih radnika, ali i zdravstvenog prosvešćivanja svih naših građana.

Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa.

Izvor: POBEDA info, Lazar Gaćaš